FOLLOWERS

Friday, November 1, 2013

പ്രണയം

എനിക്ക് പ്രണയം നല്കിയതു എന്താണ് ........? അലക്കാൻ തുണികൾ ,കഴുകാൻ പാത്രങ്ങൾ ,തുടക്കാൻ തറകൾ,എരിഞ്ഞു തീരുന്ന  ഈ അടപ്പും  .........പിന്നെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞും .

No comments:

Post a Comment